Pregled sajtova (traffic source) na kojima možete kupiti saobraćaj (traffic) za vaše ponude / sajtove Pre svega, pogledajte ovu šemu:   66 dobrih izvora saobraćaja Disclaimer: Nažalost, ne možemo da garantujemo da će kupovinom saobraćaja (traffic-a) sa nekih od ovih sajtova sigurno dovesti do profita ili dobrog povrata na investiciju....